Läkarmottagning

Läkarmottagningen

Lappfjärdsvägen 10
64100  Kristinestad

Vi erbjuder våra kunder läkar- och sjukskötartjänster inom primärhälsovården.

Tidsbeställningsmottagning

Tid till icke-brådskande läkar- och sjukskötarmottagningar kan reserveras vardagar kl. 12 -15 tel. (06) 2218 630.

Jour

På läkarens och sjukskötarens mottagning skötsIMG 26 akuta sjukdomsfall och olycksfall. 

Ring till vårdbedömningen tel. (06) 2218 600

Måndagar kl. 08.00 - 20.00
Tisdag-Torsdag kl. 08.00 - 16.00
Fredagar kl. 08.00 - 20.00
Lördagar  kl. 09.00 - 20.00
Söndagar och söckenhelger kl. 09.00 - 16.00

 

Övriga tider

Samjouren vid Vasa Centralsjukhus, ingen tidsreservering.
Vid oklara fall ring samjourens rådgivningstelefon nr (06) 213 1001.
Vid akuta fall ring nödnummer 112.

IMG 8829

Anmälning till mottagningarna

Anmäl dig vid info-punkten i huvudaulan vardagar kl. 8-16.

Avbokning av mottagningstid

Om du inte kan komma till mottagningen vid avtalad tid,
skall tiden avbokas senast föregående dag.
För uteblivet besök som inte avbokats debiteras 50,80 €.

Undersökningsresultat

Laboratorie- och röntgensvar fås per telefon vardagar kl. 12-15 tel. (06) 2218 630. Du behöver inte ringa om provsvaren i förväg om du har reserverat tid till skötar- eller läkarmottagningen. Du kan också kontrollera svaren via Mina Kanta-sidor på www.kanta.fi. 

Holterundersökningar

Som ansvarsskötare fungerar Jaana Rantala och Iida Laine. Sömnapnéundersökning och långtidsregistrering av blodtryck och EKG görs med ordination av läkare.

Jourhavande sjukskötare

Jourhavande sjukskötare kan sköta vuxna patienter med övre luftvägsinfektion, öronvärk, ont i halsen, bihåleinflammation, urinvägsinfektion (kvinnor) eller små sår. Sjukskötaren kan bedöma arbetsförmågan och vid behov skriva korta sjukledigheter. Tidsbeställning till jourhavande sjukskötare görs via vårdbedömningen tel. (06) 2218 600.

Laboratoriet

Från och med 5.10.2015 är det tidsbeställning som gäller på laboratoriet.
Tiden kan beställas mån-fre kl. 7-15 på tel. 06 213 1626.
Ni kan även boka via internet på adressen: www.nettilab.fi Bottenhavets laboratorium.

Röntgen

När du fått remiss till röntgen kan du boka tid direkt på tel. 06 2218 630 vardagar kl 12-15 till Kristinestads enheten.

Fysioterapeutens direktmottagning

Personer med besvär i stöd- och rörelseorganet slipper direkt till fysioterapeutens direktmottagning via vårdbedömningen. Fysioterapeuten har rätt att sjukskriva 1-5 dagar.