Läkarmottagning

Lappfjärdsvägen 10
64100  Kristinestad
eFax: 062218419@elisafax.fi Vi erbjuder våra kunder läkar- och sjukskötartjänster inom primärhälsovården.

Tidsbeställningsmottagning

Tid till icke-brådskande läkar- och sjukskötarmottagningar kan reserveras vardagar kl. 12 -15 tel. 06 2218 630.

fax. nr. 06-2218419 

IMG 26

Jour 

På läkarens och sjukskötarens mottagning sköts akuta sjukdomsfall och olycksfall. 

Ring till vårdbedömningen tel. 06 2218 600

Måndag

Tisdag-Onsdag-Torsdag

Fredag

Lördag

Söndag och sockenhelg

 

Avvikande jourtider i maj 2021

 

Lördag 1.5.2021 Första maj

Onsdag 12.5.2021

Torsdag 13.5.2021 Kristi himmelfärdsdag

 

 

 

kl 08.00 - 20.00

kl 08.00 - 16.00

kl 08.00 - 20.00

kl 09.00 - 20.00

kl 09.00 - 16.00

   

 

 

kl 09.00 - 20.00

kl 08.00 - 20.00

kl 09.00 - 16.00

 

 

 

Övriga tider

Samjouren vid Vasa Centralsjukhus, ingen tidsreservering.
Vid oklara fall ring samjourens rådgivningstelefon tel. 06 213 1001.
Vid akuta fall ring nödnummer 112.

 

Jourhavande sjukskötare

Jourhavande sjukskötare kan sköta vuxna patienter med övre luftvägsinfektion, öronvärk, ont i halsen, bihåleinflammation, urinvägsinfektion (kvinnor) eller små sår. 
Sjukskötaren kan bedöma arbetsförmågan och vid behov skriva korta sjukledigheter. 
Tidsbeställning till jourhavande sjukskötare görs via vårdbedömningen tel. 06 2218 600.

 

Fysioterapeutens direktmottagning

Personer med besvär i stöd- och rörelseorganet slipper direkt till fysioterapeutens direktmottagning via vårdbedömningen. Fysioterapeuten har rätt att sjukskriva 1-5 dagar. Ring till vårdbedömningen tel. 06 2218 600.

 

IMG 8829

Anmälning till mottagningarna

Anmäl dig vid info-punkten i huvudaulan vardagar kl. 8-16.

Obs, se nya anvisningar på sidan aktuellt.

 

Avbokning av mottagningstid

Om du inte kan komma till mottagningen vid avtalad tid, skall tiden avbokas senast föregående dag. För uteblivet besök som inte avbokats debiteras 50,80 €.

 

Laboratoriet

Endast med tidsbeställning till laboratoriet.
Tiden kan beställas mån-fre kl. 7-15 på tel. 06 213 1626.
Ni kan även boka via internet på adressen www.fimlab.fi och välj sedan Bottenhavets laboratorium.

 

Röntgen

När du fått remiss till röntgen kan du boka tid direkt till Kristinestads enheten 
tel. 06 2218 630 vardagar kl. 12-15 

 

Holterundersökningar

Som ansvarsskötare fungerar Jaana Rantala och Iida Laine. Sömnapnéundersökning och långtidsregistrering av blodtryck och EKG görs med ordination av läkare.

 

Undersökningsresultat

Laboratorie- och röntgensvar fås per telefon vardagar kl. 12-15 tel. 06 2218 630
Du kan också kontrollera svaren via Mina Kanta-sidor på www.kanta.fi. 
Du behöver inte ringa om provsvaren i förväg om du har reserverat tid till skötar- eller läkarmottagningen.