Utdelning av vårdmaterial

Materialutdelningen sker från centrallagret torsdagar kl. 12.30-14.30. 
Man kan också beställa vårdmaterial via telefon 040 359 4082 måndag, onsdag och fredag kl. 8.00-10.00.
Materialet får då hämtas från Familjecentret enligt överenskommelse.
För att vara berättigad till gratis vårdmaterial bör intyg/rekommendation från vårdande instans uppvisas.