Utdelning av vårdmaterial

CORONA (COVID-19)
Utdelning av vårdmaterial sker tillsvidare ENDAST via telefonbeställning under telefontid på nummer 0403594082. Materialet hämtas från familjecentret enligt överenskommelse.

Telefontid måndag, onsdag och fredag kl. 8.00-10.00.
Telefonnummer 040 359 4082


För att vara berättigad till gratis vårdmaterial bör intyg/rekommendation från vårdande instans uppvisas.