Fysioterapi


Öppet 

Måndag–torsdag kl. 8.00–16.00
Fredag kl. 8.00–14.15
Hjälpmedelsutlåning vard o omsorgscentralen kristinestad 226vardagar kl. 8.00-9.00 eller
genom tidsbeställning
.

Telefontid vardagar kl. 8.00-9.00
Tel. (06) 221 8471

Avdelningsskötare Robert Sundén
robert.sunden@krs.fi

Fysioterapins ändamål är att främja och upprätthålla befolkningens arbets- och funktionsförmåga, samt att uppmuntra klienter till självvård för att vårda och förebygga problem i stöd- och rörelseorganen.

Fysioterapiavdelningens verksamhet


Direktmottagning vid besvär i stöd- och rörelseorganet

2.5.2016 inleddes fysioterapeutens direktmottagning vilket innebär att en person med smärtbesvär i nacke, axel, ländrygg, höft, knä eller fotled/fot hänvisas direkt till fysioterapeut istället för läkare. Fysioterapeuten undersöker, ger vård och handleder i självvård. Uppföljning sker enligt behov. Vid behov hänvisas patienten till privat fysioterapi.

Målet är att förkorta sjukledighet och förebygga kronisering av besväret. Du får hjälp i ett tidigare skede.

Du kontaktar vårdbedömningen (jouren, tel 06 221 8600) som normalt. Om vårdbedömningen anser att du är en lämplig patient till fysioterapin, får du en tid bokad direkt.

Före fysioterapibesöket skall du fylla i en förhandsinformationsblankett. Denna kan du antingen printa ut själv (länken nedan) och fylla i hemma, eller dyka upp 15 min. tidigare och fylla i den på fysioterapin.

Fysioterapeuten kan bevilja sjukledighet upp till 5 dagar, samt ordna med behövlig smärtmedicinering genom jourhavande läkaren.

Du har alltid rätt att besöka läkare om du så önskar.

Förhandsinformationsblankett (pdf, 116 kb)

 

Hjälpmedelsservice, vardagar 8.00 - 9.00

Sedan 1.1.2018 är hjälpmedelslåningen en del av Vasa centralsjukhus´ regionala hjälpmedelscentral.
Som kortvarigt lån på 3 mån, utlånas kryckor, käppar och övriga små hjälpmedel. Långtidslån görs enligt behovsprövning. Om det är frågan om individuella medicinska rehabiliteringshjälpmedel såsom rullstol, el-säng eller dylikt, avgörs anskaffningen av rehabiliteringsgruppen.
Mjuka stöd som lånas för tillfälligt bruk hör egentligen inte till servicen mera, men lånas på prov i 2 veckors tid, för att testa om stödet har nytta så länge lagret räcker. Dessa skaffar man sedan själv.
Hjälpmedelsservicen är avgiftsfri.

 

Gruppverksamhet

Hälsomotionsgrupper anordnas till olika specialgrupper. Dessa är bl.a. rygg-, hjärt-, nack- och preoperativ gruppverksamhet.
I terapibassängen anordnas grupper för patienter som har sjukdomar i stöd- och rörelseorganen. Läkarremiss eller remittering av fysioterapeut fordras. Grupperna är avgiftsfria. Bassängavgiften 5 eur/besök.

 

Poliklinisk fysioterapi

Fysioterapi ges individuellt 2-5 ggr med remiss av hälsovårdscentralläkare eller från specialläkare, om man remmitterats dit via vård- och omsorgscentralen.

Fysioterapi innehåller rådgivning och handledning för att stöda självvård, samt rörelsebehandlingar och fysikaliska behandlingar. Poliklinikavgiften är 11,40 €/besök. 

 

Rehabiliteringsavdelning

Rehabiliteringsavdelningens klienters fysioterapibehov bedöms av avdelningsläkaren, terapin ingår i vårddygnsavgiften.
Vid behov görs hembesök för att utvärdera behovet av hjälpmedel samt för att bedöma hur man kommer att klara sig i hemmet.

 

Hemrehabilitering

Telefon: 0400 861 665

För att stöda hemmaboende äldres funktionsförmåga finns hemrehabilitering. Den kan initieras av hemvården, rehabiliteringsavdelningen, fysioterapin eller läkarmottagningen. Anhöriga kan vb. också kontakta fysioterapin direkt. I hemrehabiliteringen ingår kartläggning av funktionsförmågan och hjälpmedelsbehovet samt hemrehabliltering enligt behovsprövning. Hemrehabiliteringen utförs av fysioterapeut. Hemrehabliltering sker i samarbete med hemvårdspersonal samt anhöriga. Tester som objektivt mäter funktionsförmågan görs vid behov.