Receptförnyelse


Begäran om receptförnyelse kan Du göra via www.kanta.fi. Receptförnyelse kan även göras på apoteket,
i samband med mottagning eller per telefon kl. 12-15 tel. (06) 2218 630.

Förnyelsebegäran behandlas inom 8 dagar, så lämna in den i god tid före medicinen tar slut. 

Meddelande om receptförnyelse sänds till dig per textmeddelande om vi har din telefonnummer och har fått lov att sända textmeddelande till dig. Genom att logga in på Mina Kanta-sidor på www.kanta.fi kan du kontrollera att receptet förnyats. Du kan också fråga hälsovården eller apoteket.

Kristinestads I apotek
Lappfjärds apotek

E-receptet


En läkare utfärdar och undertecknar alla recept elektroniskt. Receptet sparas i ett centraliserat datasystem, som kallas Receptcentret. FPA är registeransvarig för Receptcentret. Det riksomfattande Receptcentret innehåller elektroniska recept och expedieringsanteckningar som apoteken infört på recepten. På basis av de uppgifter som finns i Receptcentret kan vilket som helst apotek expediera läkemedlen. Recepten och uppgifterna om expedieringen sparas i Receptcentret.

Läkaren kan skriva ett telefon- eller pappersrecept endast i undantagsfall. Också sådana recept görs elektroniska på apoteket och sparas i Receptcentret. Patienten har också rätt att förbjuda att man läser de receptuppgifter som lagrats i Receptcentret.

Du kan kontrollera dina egna receptuppgifter på Mina Kanta-sidor. Man loggar in via webbplatsen www.kanta.fi. På Mina Kanta-sidor kan man kontrollera vilka recept har ordinerats, hur länge de är giltiga och hur mycket läkemedel man ännu kan ta ut. Man loggar in med nätbankkoder, identitetskort eller mobilcertifikat.