Cancerpatienter

Cancerpatienternas ansvarsskötare

Som ansvarsskötare fungerar sjukskötare Tuula Kultalahti

Skötaren ordnar cancerpatienternas eftervård enligt anvisningar från specialsjukvården.

Ta kontakt måndagar kl. 14-16 via växeln tel. (06) 2218 411.
Du kan också lämna ringbud till växeln.

Cancerföreningen

Österbottens cancerförening