Arbetshälsovården

Arbetshälsovårdens mål är en hälsosam och trygg arbetsmiljö, en god fungerande arbetsgemenskap, att förebygga sjukdomar som förorsakas av arbetet samt upprätthålla och befrämja arbetstagarens hälsa och arbetsförmåga.

Varje arbetsgivare bör enligt lagen om företagshälsovård ordna arbetshälsovård åt sina anställda (även om endast en är anställd). Varje företagare, även jordbrukare kan också ansluta sig själv till arbetshälsovården. Folkpensionsanstalten ersätter 50-60% av kostnaderna för arbetshälsovården.

Sjukvård är frivillig för arbetsgivaren. Företagaren själv har också rätt till sjukvård.
Kristinestads stad som arbetsgivare har valt att inte köpa sjukvård och stadens anställda uppmanas därför ta kontakt med hälsovårdscentralens läkarmottagning vid sjukdom.
 

Lagstadgad arbetshälsovård 

-   arbetsplatsutredningar
-   information och handledning
-   hälsogranskningar
-   verksamhet för att upprätthålla arbetsförmågan
-   planering av förstahjälpberedskap

Sjukvård och annan frivillig hälsovård

- sjukvård på allmänläkarnivå med tillhörande laboratorie- och röntgenundersökningar

Kristinestads företagshälsovårdstjänster produceras av

Ab SydMedi Oy
Östra Långgatan 51 B
64100  Kristinestad

Tidsbeställning till hälsovårdare och läkare tel. (06) 781 2080
Öppethållningstider: må-tors kl. 8-16, fre kl. 8-15.

Laboratoriet

Tidsbeställning till laboratoriet mån-fre kl. 7-15 på tel. (06) 213 1626.
Det är är också möjligt att boka tiden via internet på adressen: www.nettilab.fi 

Röntgen

När du fått remiss till röntgen kan du boka tid direkt på tel. (06) 213 2797 till Kristinestads enheten.