Centrallager

vard o omsorgscentralen kristinestad 10

Lappfjärdsvägen 10
64100  Kristinestad
Tel. (06) 221 8460 eller 040 718 3460

Centrallagrets/materialhanteringens förman är Pirjo Ulfves pirjo.ulfves(at)krs.fi tel. 040 7183 460. Övriga arbetstagare är lagerarbetare, stafett/serviceman samt 1/2 byråsekreterare (som sköter om bla. vårdmaterialutdelningens telefonlinje) 

Centrallagret fungerar som centrallager för alla Kristinestads serviceområden och verksamhetsenheter. De produkter som huvudsakligen levereras via lagret är vårdmaterial, rengörings- , städmedel och städredskap samt kontorsmaterial. Även stadens stafettjänst och vård- och omsorgscentralens instrumentvård sköts av centrallagret, likaså vårdmaterialutdelning.

Vårdmaterialutdelning

Telefontider är må, ons, fre kl. 08 - 10, vårdmaterial kan då beställas per telefon från nummer 040 3594 082 och de hämtas enligt överenskommelse från familjecentret eller centrallagret. För att få vårdmaterial måste man alltid ha ikraftvarande remiss från vårdande enhet, gäller diabetes-, stomi- eller inkontinensprodukter. 


Faktureringsadress

Kristinestads stad
Scanning
PB 13
64101 KRISTINESTAD 


Beställarens namn skall framgå av fakturan.