Centrallager

Lappfjärdsvägen 10
vard o omsorgscentralen kristinestad 1064100  Kristinestad
Tel. (06) 221 8460 eller 040 718 3460

Centrallagerföreståndare Pirjo Ulfves
pirjo.ulfves(at)krs.fi 

Vård- och omsorgscentralens centrallager sköts av centrallagerföreståndare Pirjo Ulfves.
Hon tillhandahåller vårdmaterial, kontorsmaterial samt rengöringsmedel och städ-produkter åt alla stadens verksamhetspunkter.

 

Faktureringsadress

Kristinestads stad
Scanning
PB 13
64101 KRISTINESTAD 


Beställarens namn skall framgå av fakturan.