Brådskande läkarmottagning (jour)

Vård- och omsorgscentralen i Kristinestad

Ring först vårdbedömningen, tel. 06 2218 600

Öppet:
Måndag kl. 08.00-20.00
Tisdag kl. 08.00-16.00
Onsdag kl. 08.00-16.00
Torsdag kl. 08.00-16.00
Fredag kl. 08.00-20.00
Lördag kl. 09.00-20.00
Söndag kl. 09.00-16.00


Övriga tider: samjouren vid Vasa Centralsjukhus

Ring vid osäkra fall, tel. 06 2131 001


Ambulans, ring 112