Brådskande läkarmottagning (jour)

Vård- och omsorgscentralen i Kristinestad

Lappfjärdsvägen 10, 64100  Kristinestad
Ring först vårdbedömningen, tel. 06 2218 600
 

Öppet


Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag

   

kl. 08.00-20.00
kl. 08.00-16.00
kl. 08.00-16.00
kl. 08.00-16.00
kl. 08.00-20.00
kl. 09.00-20.00
kl. 09.00-16.00

   

Övriga tider: samjouren vid Vasa Centralsjukhus

Ring vid osäkra fall, tel. 06 2131 001

Ambulans, ring 112