Brådskande läkarmottagning (jour)

Vård- och omsorgscentralen i Kristinestad

Lappfjärdsvägen 10, 64100  Kristinestad
Ring först vårdbedömningen, tel. 06 2218 600
 

Öppet

Måndag kl 08.00 - 20.00
Tisdag kl 08.00 - 16.00
Onsdag kl 08.00 - 16.00
Torsdag kl 08.00 - 16.00
Fredag kl 08.00 - 20.00
Lördag kl 09.00 - 20.00
Söndag kl 09.00 - 16.00

Julens och nyårets öppettider

20.12. kl. 8-16
23.12 kl. 8-16
24.12-26.12 kl. 9-16
27.12 kl. 8-16 
31.12 kl. 8-20

1.1.2022 kl. 9-16
2.1 kl. 9-16
3.1.kl.  8-20
5.1 kl. 8-20
6.1 kl. 9-16
7.1 kl. 8-20
8.1 kl. 9-20 
9.1 kl. 9-16

Övriga tider: samjouren vid Vasa Centralsjukhus

Ring vid osäkra fall, tel. 06 2131 001

Ambulans, ring 112