Stödtjänster


Telefontid: måndag, tisdag, onsdag och fredag kl. 10-12, torsdag kl. 11-12.
Tel. 040 4848 566

Ansökningsblankett för service (pdf, 170 kb)


Trygghetstelefon
 erbjuds äldre personer och personer med nedsatt funktionsförmåga för att öka tryggheten i hemmet. För trygghetstelefonen debiteras en avgift på 23 euro i månaden.

Städservice erbjuds endast åt krigsinvalider. Övriga hänvisas till privata städfirmor.
Mer information fås tel. 040 4848 566.

Bad- och bastuservice erbjuds personer som saknar ändamålsenliga tvättmöjligheter i hemmet och som inte klarar att sköta sin hygien själv. Bad- och bastuservice ordnas på Åldersro och Kristinahemmet, mera information fås tel. 040 4848 566.