Hemsjukvård

Hemvårdens avdelningsskötare tel. 040 545 8092

Ansökningsblankett för service (pdf, 170 kb)

Sjukvård som förverkligas i klientens eget hem av sjukskötare, närvårdare och hemvårdare i samarbete med läkare. Hemsjukvård erbjuds åt personer med nedsatt funktionsförmåga som har svårt att röra sig utanför hemmet och inte kan använda öppna hälsovårdens service.

Målet är god vård i trygg hemmiljö.

Hemsjukvården kan vara tillfällig eller regelbunden. Avgiften för tillfällig hemsjukvård debiteras per besök. Avgiften för regelbunden hemsjukvård debiteras per månad och fastställs enligt hemvårdens innehåll,
antal besök/månad, klientens månadsinkomst och familjens storlek.

Hemvården är indelat i tre distrikt. I varje distrikt arbetar sjukskötare, närvårdare och hemvårdare.

Kontaktuppgifter

  • Avdelningsskötare tel. 040 545 8092
  • Biträdande avdelningsskötare tel. 040 195 1290
  • Kristinestad, Tjöck, Mörtmark tel. 040 170 4698
  • Lappfjärd, Perus, Dagsmark, Korsbäck tel. 040 487 0024
  • Sideby, Ömossa, Kallträsk, Skaftung, Henriksdal, Härkmeri, Uttermossa tel. 040 718 3420

Utdelning av vårdmaterial

Materialutdelningen sker från centrallagret torsdagar kl. 12.30-14.30
Man kan också beställa vårdmaterial via telefon 040 359 4082 måndag, onsdag och fredag kl. 8.00-10.00.
Materialet får då hämtas från Familjecentret enligt överenskommelse. 
För att vara berättigad till gratis vårdmaterial bör intyg/rekommendation från vårdande instans uppvisas.