Sjukvård


Sjukvård som förverkligas i klientens eget hem av vårdpersonal eller läkare enligt läkares remiss eller
enligt vård- och serviceplan. Målsättningen är god vård i trygg hemmiljö i samverkan med hemvården,
anhöriga och andra stödgrupper.

I sjukvårdens uppgifter ingår bland annat uppföljning av vård, säker läkemedelsbehandling, sårvård,
diabetesvård, blodtrycksvård och palliativ vård.


Kontaktuppgifter

Kristinestads området tel. 040 170 4698
Lappfjärds området tel. 040 487 0024
Sideby området tel. 040 718 3420
Avdelningsskötare för hemvård tel. 040 545 8092
Kristinestads rådgivning
Tidsbeställning och telefonrådgivning
må-fre kl. 8.30-9.30

tel. (06) 221 8480 
tel. 040 545 8091


Utdelning av vårdmaterial

Materialutdelningen sker från centrallagret torsdagar kl. 12.30-14.30. Man kan också beställa
vårdmaterial via telefon 040 359 4082 måndag, onsdag och fredag kl. 8.00-10.00.
Materialet får då hämtas från Familjecentret enligt överenskommelse. För att vara berättigad till
gratis vårdmaterial bör intyg/rekommendation från vårdande instans uppvisas.


Hemvårdsavgifter

Avgifterna bestäms enligt tillfällig eller kontinuerlig vård.

Tillfällig vård
För vården debiteras avgift per besök.

Kontinuerlig vård
Avgifterna debiteras per månad och fastställs enligt vårdens innehåll, klientens månadsinkomst och familjens storlek.