Serviceinfo

Hemvård

Avdelningsskötare Britt-Mari Kaarre, tel. 040 545 8092

Dagcenterverksamhet

Handledare Päivi Aittamäki, tel. 040 175 8660

Socialservice

Socialservice tel. (06) 221 6200
Telefontid mån-fre kl. 9.30-10.30

Socialjour tel (06) 325 2347 eller 112, vardagar kl. 16.00-8.00
samt veckoslut och söckenhelger

Seniorrådgivningarna

Seniorrådgivningarna tidsbeställning och telefonrådgivning:
Kristinestad tel. (06) 221 8480 mån-fre kl. 8.30–9.30
Lappfjärd – verksamheten flyttad till rådgivningen i Kristinestad
Sideby – tel. (06) 222 5542, ons kl. 8.30–9.30

Utdelning av vårdmaterial

Materialutdelningen sker från centrallagret torsdagar kl. 12.30-14.30
Man kan också beställa vårdmaterial via telefon 040 359 4082 måndag, onsdag och fredag kl. 8.00-10.00.
Materialet får då hämtas från Familjecentret enligt överenskommelse. 
För att vara berättigad till gratis vårdmaterial bör intyg/rekommendation från vårdande instans uppvisas.

FPA servicenummer

FPA servicenummer mån-fre kl. 8.00–18.00 www.fpa.fi 

Information om utbetalningsdagar

tel. 020 634 0220

Arbetslöshetsunderstöd

tel. 020 692 230

Bostadsbidrag

tel. 020 692 221

Efterlevandepensioner

tel. 020 692 228

Flytta till/från Finland

tel. 020 692 227

FPA-kort/EU-sjukvårdskortet

tel. 020 692 223

Handikappbidrag

tel. 020 692 231

Pensionsärenden

tel. 020 692 222

Rehabilitering

tel. 020 692 225

Sjuk; sjukvårdsersättningar, läkemedels- och reseersättningar (beställning av taxiresor) sjukdagpenning och specialvårdspenning

tel. 020 692 224

 

Apotek

Kristinestad, tel. (06) 221 1007 www.krs1apotek-apteekki.fi

Vardagar

kl. 9.00–17.30

Lördagar

kl. 9.00–13.00

Söndagar

kl. 10.00–12.00

Lappfjärd, tel. (06) 222 110 www.lapvaartinapteekki.fi 
mån–fre kl. 9.00–17.00

Laboratoriet

Laboratoriet endast med tidsbeställning.
Tidsbeställning mån-fre kl. 7.00–15.00
Tel. (06) 213 1626 eller via internet www.nettilab.fi 

Tandvård

Tandläkarmottagningen i Kristinestad
Tel. (06) 221 8430, tidsbeställning kl. 8.00–10.00
- värkmottagning, mån–tis, tors-fre kl. 8.00–9.00

Tandläkarmottagningen i Lappfjärd
Tel. 040 193 1494, tidsbeställning mån–tors kl. 8.00–10.00
- värkmottagning ons kl. 12.00–13.00

Jour under söckenhelger och veckoslut vid huvudhälsostationen i Vasa kl. 10.00-12.00
- ingen tidsbeställning