Närståendevård

Hemvårdens avdelningsskötare tel. 040 545 8092

Ansökningsblankett för service (pdf, 170 kb)


Med stöd för närståendevård menas en helhet som omfattar ett vårdarvode samt stöd och tjänster till närståendevårdaren och den vårdbehövande för att stöda vården i hemmet. Stödet för närståendevård (vårdarvodet) är en ersättning för den vård och omsorg som närståendevårdaren ger.

Närståendevårdsstödet, som söks hos den vårdbehövandes kommun, beviljas tillsvidare eller för viss tid. 
Stödet för närståendevården bestäms enligt hur bindande och krävande vården är, vilket utreds med hjälp av hembesök och Rai-bedömning (bedömning av den vårdbehövandes funktionsförmåga).

Mera information fås av hemvårdens avdelningsskötare tel. 040 545 8092.

Arvodesklass 1                 413,46 euro/månad

Arvodesklass 2                 512,15 euro/månad

Arvodesklass 3                 704,23 euro/månad

Arvodesklass 4                 908,24 euro/månad

Vårdarvodet för en tung övergångsperiod är 908,24 euro/månad