Närståendevård


Med stöd för närståendevård avses en helhet som omfattar dels ett vårdarvode och dels stöd och tjänster till närståendevårdaren och den vårdbehövande för att stöda vården och omsorgen i hemmet. Vårdarvodet är en ersättning för den vård och omsorg som närståendevårdaren ger. Vårdarvodet bestäms enligt hur bindande och krävande vården är.

Arvodesklass 1                 392,57 €/mån

Arvodesklass 2                 486,29 €/mån

Arvodesklass 3                 668,66 €/mån

Arvodesklass 4                 862,36 €/mån

Vårdarvodet för en tung övergångsperiod 862,36 €/mån.

Stödet för närståendevård söks hos den vårdbehövandes kommun och beviljas tillsvidare eller för viss tid. Hur bindande och krävande vården är utreds alltid med hjälp av läkarintyg och hembesök.

Ytterligare information ger Britt-Mari Kaarre tel. 040 545 8092.