Hemvård


Kontakt gällande behov av hemvård, närståendevård, stödtjänster eller boende enligt följande:
må, ti, ons, fre kl.10-12.00 och to 11-12.00 till tel. 040 4848 566

Avdelningsskötare Britt-Mari Kaarre
britt-mari.kaarre@krs.fi

Ansökningsblankett för service

Om du behöver hjälp med daglig vård och omsorg kan du ansöka om hemvård. Med hemvård avses hemservice och hemsjukvård. Inom äldreomsorgens ansvarsområde är dessa verksamheter integrerade. Hemvården ges i eget hem av vårdpersonal enligt uppgjord vård- och serviceplan. Målet är en god vård i trygg hemmiljö i samarbete med hemvården, anhöriga och tredje sektorn.

Hemvården består av tre distrikt inom vilka arbetar hemsjukskötare och hemvårdare.
Områden är: Södra distriktet, Lappfjärd-Dagsmark och Tjöck-Stamstaden

Syftet är att stöda boendet, välmåendet och tryggheten i hemmet. Hemvården erbjuder hjälp med funktioner som hör till daglig livsföring och erbjuds till personer som p.g.a. försämrad funktionsförmåga, familjesituation, sjukdomstillstånd eller någon annan anledning behöver hjälp för att klara av situationer och uppgifter i hemmet. Det individuella behovet avgör vilka insatser som är aktuella och hur ofta de ges. Hemvård är behovsprövad och avgiften fastställs enligt inkomst.