Åldersro servicecenter

Lappfjärdsvägen 1216
64300 Lappfjärd

Avdelningsskötare: Kirsi Widberg (040 159 0504)
Avdelningen tel. 040 848 3980 
Köket tel. 040 560 3912

Åldersro servicecenter är en boendeserviceenhet inom åldringsvården, som ger effektiverad boendeservice åt kommuninvånarna. Vården och omvårdnaden på Åldersro fås dygnet runt.

Åldersro servicebostäder är en helhet på 33 platser av vilka fem  är separata radhusettor och 28 bostäder i huvudbyggnaden. Bostäderna i huvudbyggnaden är en och två personers rum. I rummen finns endamånsenliga WC- och tvättutrymmen. För invånarna finns på varje avdelning ett dagrum och en för hela huset gemensam stor matsal samt bastuavdelning.

Avgiften för serviceboende består av fyra olika delar; service- och måltidsavgift, hyra och mediciner. FPA beviljar bostads- och vårdbidrag.

Serviceboendeplats beviljas via SAS-gruppen. Ansökningar sändes till servicekoordinator Britt-Mari Kaarre
tel. 040 545 8092.