Talent Scout

Bakgrunden till Talent Scout är det faktum att mindre orter har utmaningar att locka till sig kompetent arbetskraft huvudsakligen på grund av sitt läge.

Talent Scout projektets mål är att öka regionens kompetensbas, öka tillgången på kompetent arbetskraft, göra det smidigt och attraktivt för inflyttare och återflyttare att fatta beslut om etablering och stärka de regionala, riksomfattande och internationella nätverken.

Vi samarbetar med arbetsgivare med behov av rekrytering av kompetent arbetskraft, utbildningsenheter och andra organisationer och målgruppen är både potentiella återflyttare och övrig kompetent arbetskraft, både nationell och internationell. Genom att lyfta fram goda exempel på t.ex. lyckad återflyttning och innehåll om regionens positiva sidor om boende och livet i allmänhet, livskvalitén, vill vi skapa större helhetstänk för att locka personer till företagen.

Talent Scout projektet genomförs i samarbete med Kristinestads näringslivscentral  och av Jakobstadsregionens utvecklingsbolag Concordia och det finansieras av NTM-centralen i Österbotten och EU:s jordbruksfond för landsbygdsutveckling.

projektbroschyr (PDF)

Ta kontakt

Har du frågor, samarbetsidéer eller vill diskutera om dessa saker vänligen kontakta våra projektledare:

Richard Lähteenmäki
projektledare
Kristinestad
Tfn: 050 357 2510
E-post: richard.lahteenmaki@krs.fi

Heidi Matinlassi
projektledare
Jakobstadsregionen
Tfn: 050 433 8458
E-post: heidi.matinlassi@concordia.jakobstad.fi
Mer info om staden: www.jakobstadsregionen.fi