Slow Adventure

Slow Adventure

Trenderna inom besöksnäringen i dag är att vi ska ha en hållbar turism, med naturen i fokus. Ord om klimatsmart, hållbart, ekologiskt, lokalt är ledord för utvecklingen inom besöksnäringen. Därför har det uppstått olika ”slogans” kring detta som slow tourism, slow adventure med mera. Kristinestad är en pärla bland de mindre städerna i Finland, och att det finns potential för en ökande turism i staden, det håller alla med om som besökt staden. Men när det gäller denna utveckling är det viktigt att se till att denna utveckling sker i enlighet med de principer som identifierats som viktiga för staden Kristinestad.

 

Projektanställd: Amanda Lund

040 7454 961

amanda.lund@krs.fi

 

Projekt planen