Flexibla utbildningsmodeller i samarbete med företagslivet

Tillgången till kompetent arbetskraft inverkar på stadens livskraft, företagens nuvarande och framtida placeringsbeslut samt modeller för förverkligande av utbildningsorganisationer.  Nu behövs nya flexibla utbildningsmodeller samt att reviderad lagstiftning utnyttjas på konkret sätt både på andra stadiet och inom högskoleutbildningen. Den snabba teknologiska utvecklingen förutsätter allt intensivare samarbete mellan arbetskraftsmyndigheter, näringslivsaktörer och utbildningsanordnare samt mod att i större utsträckning testa helt nya lösningar med tanke på tillgången till kompetent arbetskraft.

Kristinestad deltar tillsammans med företagslivet i Flexibla utbildningsmodeller i samarbete med företagslivet som startade i augusti 2019. Projektet är en del av Regionstädernas projekthelhet med målet att främja tillgången till kompetent arbetskraft. 

Projektbroschyr (PDF)

Ta kontakt

Helena Patoranta
projektansvarig
Tfn: 050 320 5983
E-post: helena.patoranta@krs.fi

kuva71

Projektansvariga arbetar 50 % av arbetstiden inom projektet.

Koulutuskeskus Brahe är projektets huvudsakliga genomförare och i projektet deltar förutom Kristinestad även städerna Iisalmi, Kurikka, Imatra, Varkaus och utbildningssamkommunerna i Keuruu, Saloregionen, Sydvästra Finland, östra Savolax samt SASKY och Ylivieskan teknologiakylä YTEK Oy. Dessutom är städerna Alavus, Forssa, Heinola, Kauhajoki och Kokemäki samt Länsirannikon koulutus Oy WinNova med som nätverkspartners.