Guide för företagets säljare, köpare, överlåtare och efterträdare

Namnlos design 2

Att bli företagare genom genom att köpa ett företag, sälja eller överföra livsarbetet till nästa generation, att fortsätta med ett företag som skapats av föregående generation. Situationer där noggranna förberedelser och föregripande av utmaningar är avgörande.

I dessa guider för företagets köpare och säljare som vi har utarbetat, tar vi upp saker som det är bra att tänka på i förväg innan du lägger företaget till försäljning eller gör ett uppköpserbjudande. Guiderna har gott om praktiska instruktioner för dig och tips om hur du kan göra ett framgångsrikt ägarbyte.

I ett generationsskifte överförs ägandet av företaget inom familjekretsen eller bland nära släktingar. Kolla in våra guider och ta reda på hur du implementerar generationsskiftet i ditt företag. Generationsskiftet kräver ordentlig planering, noggranna förberedelser och tillräckligt med tid.

VASEK, Concordia och Kristinestads näringslivscentral har skapat dessa guider inom ramarna för projektet Ett planerat ägarskifte. Dessa utvecklingsbolag inom din region ger dig personlig rådgivning angående ditt ägar- eller generationsskifte. Bekanta dig med guiderna och kontakta oss! 

Ta kontakt

Anthony Hannus
företagsrådgivare
Tfn: 050 322 2986 
E-post: anthony.hannus@krs.fi

kuva46

Ladda ner guider

Fyll i formuläret så kan du ladda ner de guider du vill:

OBS: kontrollera att du ser ett bekräftelsemeddelande på skärmen efter att ha klickat på knappen "skicka". Om du inte ser meddelandet, kontakta angelique.irjala@krs.fi 
(Meddelandet sänds inte per e-post, det visas på skärmen.)