Ett planerat ägarskifte

Projektet ökar medvetenheten och betydelsen av ett väl förberett ägarskifte för affärsverksamheten ur både köparens och säljarens synvinkel. Målsättningen är att få företagarna att påbörja planeringen och implementeringen av ägar- eller generationsskiftet i god tid innan den slutliga försäljningen eller generationsväxlingen.

 

Projektet fokuserar på följande teman

Ägarskifte: utomstående företag eller person(er) köper företag

generationsväxling: efterträdaren kommer från egen familj

finansiering och köpets beskattningsfrågor av central betydelse

både säljare och köpare är målgrupper

företagsbörsen som en alternativ handelsplats.

 

Projektplanerare:

Anthony Hannus
+358 50 3222986
anthony.hannus@krs.fi 

 

 

Projektperiod 1.4.2017–31.12.2021

Projektet genomförs tillsammans med Vasaregionens Utveckling Ab VASEK och Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia