Utnyttjande av biogas medför flera utmaningar

Den 18 juni diskuterades biogas vid Stormossen när CERM-projektledarna Göran Östberg, Rasmus Hautala och via distansanslutning Tomas Knuts bjöd in biogasoperatörer i Österbotten för att diskutera utveckling, framtid och framtida alternativ för utnyttjande av biogas.

Att omvandla bioavfall till biogas kräver en investering på cirka 7–9 miljoner euro i en biogasanläggning och tankstationer. Hautala gav som exempel Kristinestadsnejden, där det årligen uppstår 42 ton bioavfall som kunde omvandlas till 2 miljoner kilo biogas. Det kostar dock att transportera slam och annat bioavfall om det måste transporteras långa vägar till biogasanläggningen. Ju närmare till exempel jordbrukets residualavfall kan omvandlas till biogas, desto bättre.

Hautala betonade att transportkostnaderna bör beaktas i planerna, eftersom transporterna också påverkar miljön och koldioxidavtrycket, och i värsta fall äter upp vinsterna.

 

biokaasu2

Göran Östberg och Rasmus Hautala (mitten) bjöd tillsammas med Tomas Knuts (via distansanslutning) biogasoperatörer till diskussion.

 Aktörerna inom CERM-projektet uppmuntrade att ta kontakt ifall det finns intresse för biogasföretagande. I diskussionerna visade det sig att biogasinvesteringarna har på många håll lagts på is, eftersom det finns osäkerhet kring ämnet som gör att man inte vågar investera. Tydligen är det största problemet bland annat att för biogasen får man inte nödvändigtvis från kunden det pris som skulle behövas för att verksamheten ska bli lönsam.

Man hoppas även att kommunerna ska beakta biogasen i konkurrensutsättningarna. Enligt Östberg borde kommunerna ställa sådana krav på upphandlingar att det skulle bli lönsamt att bjuda ut ett biogasalternativ. Ofta nämns endast el- och gasalternativ i konkurrensutsättningarna, men inte biogas.

Det fördes en livlig debatt om biogasens utmaningar och möjligheter, och man övervägde också vad som kan göras tillsammans i hela Österbotten. Som en första gemensamma åtgärd enades man om politiskt påverkansarbete och material som ska förberedas som stöd. Vasaregionen har i Finland den längsta erfarenheten av biogas och dess utnyttjande – enda sedan 1989. Därför är det viktigt att till exempel riksdagsledamöterna kan presenteras de smärtpunkter som berör biogas.

Om du vill vara delaktig i att främja biogasanvändning i Österbotten, kontakta CERM-projektledarna!