Insikter från webbinariet Företagens koldioxidberäkning och verktyg

Beräkning av koldioxidavtrycket är ofta det första man kommer att tänka på när ett företag börjar se över sitt eget hållbarhets- och ansvarsarbete. Webbinaret Företagens koldioxidberäkning och verktyg som organiserades av CERM-projektet 15.4 sammanförde över 100 personer som var intresserade av att höra hur och vilka verktyg som behövs för att komma igång med arbetet.

Henrik Österlund från Ecobio Oy påminde om att alla nu går mot koldioxidsnålhet, vilket för många företag också utgör en konkret drivande kraft.

– Det lönar sig för företag att investera i hållbarhetsarbete och ansvarsfullhet, eftersom det är något som förväntas av konsumenterna och en investering i det utgör också en differentieringsfaktor. Hållbarhetsarbetet kan även ha en inverkan på finansieringen och kapitalanskaffningen. Att stärka varumärket är också av betydelse, liksom att ha en positivare image som arbetsgivare.

Österlund uppmanade deltagare att fundera:

–  Tänk på var ni som företag är nu? Är ni i utvecklingsskedet, håller ni på att etablera er, mogna eller till och med fungerar som vägledande i fråga om hållbarhet? Vart borde ni vara på väg och vart är världen och era kunder på väg?

Inka Voutilainen från Ecobio Oy uppmanade också företag att fundera på varför koldioxidavtrycket beräknas och vilka företagets huvudsakligaste utsläppskällor är.

– Det är viktigt att sätta upp mål och fastställa gränser för beräkningen samt identifiera direkta och indirekta utsläpp i värdekedjans olika skeden. På mängden arbete som orsakas av beräkningen av koldioxidavtrycket inverkar, förutom avgränsningarna, också den önskade noggrannheten i beräkningen och de interna rapporterings- och lagringsmetoderna av data, listade Voutilainen.

Enligt Voutilainen bör beräkningen av koldioxidavtrycket årligen uppdateras och det är skäl att ange ett referensår för beräkningen, med vilka framsteg kan jämföras.

– Det lönar sig att göra beräkningen korrekt på en gång, eftersom det underlättar för de kommande åren. Beräkningen bör också vara transparent så att man enkelt kan gå tillbaka till siffrorna och uppdatera dem, och därför är noggrann dokumentation viktig, påminde Voutilainen.

I webbinariet berättade också Mikael Löfqvist om Scandic Trans hållbarhetsarbete och hur Scandic Trans kan hjälpa sina egna kunder med omfattande utsläppsrapportering för transporter. Asseri Laitinen från VAMK talade för sin del om det pågående Kolneutralt företag-utbildningsprojektet.

Se webbinarieinspelningen på Youtube

Bekanta dig med webbinariematerialet

Ladda ner Färdplan för hållbarhet och cirkulär ekonomi