Stöd för examensarbeten

Stöd för examensarbeten

11.09.2020

Stödet skall beviljas enligt vissa kriterier:

- Kristinestad stöder studerandens examensarbeten som anknyter till ortens näringsliv eller den offentliga sektorn

- Stöd kan sökas av den som studerar i Finland eller utomlands vid högskolor, universitet och yrkeshögskolor

- Föremål för examensarbetet kan vara ett företag i Kristinestad, en organisation i Kristinestad, företeelser ur Kristinestads perspektiv samt staden eller dess samkommuner

- Stadsstyrelsen beviljar stöden enligt prövning

- Stödets storlek är 500 euro/studerande och i det fall två studerande arbetar tillsammans om samma examensarbete 300 euro/studerande

- Beviljat stöd betalas ut då examensarbetet är slutfört och ett godkänt exemplar har lämnats in till staden.

Ansökningstiden om stöd för examensarbete är fortlöpande.

Skicka in din ansökan

Gå till "Näringslivsnyheter"