Omat hoodit - stans coolaste arbetsplats

Omat hoodit - stans coolaste arbetsplats

30.03.2021

Sjutton städer kickar igång den tredje Omat hoodit-utmaningen. Denna gång presenteras de coolaste arbetsplatserna i staden.

omathoodit

I Omat hoodits sociala mediekanaler kommer man under tiden 29.3–31.5.2021 att presentera närmare 90 olika företag. I klippen berättar företagen om sig själva och de arbetsuppgifter man sysslar med, för ungdomar som ska söka sig ut i arbetslivet.

Företagare - vill du medverka i kampanjen? Ta kontakt med Helena Patoranta, projektansvarig för Flexibla skolningsmodeller / Kristinestads näringslivscentral, tel. 050 320 5983, helena.patoranta@krs.fi.

Omat hoodit är regionstadsungdomarnas egen grej, via vilken man kan göra sin röst hörd. Regionstäder är städer som utgör centrum (regioncentrum) eller centrumpar för sina ekonomiska regioner men som inte är landskapscentrum. Till nätverket för regionstäder hör 56 städer, varav Kristinestad är en.

Länkar:

Omathoodit.fi -webbplatsen

Omat hoodit på Facebook

Omat hoodit på Instagram

Gå till "Näringslivsnyheter"