Företagare!

Företagare!

09.11.2020
Visste du om dessa möjligheter då du anställer?

1. Rekryteringsutbildning

Rekryteringsutbildning är ett bra alternativ om du inte hittar kompetenta medarbetare eller om det råder brist på nyutexaminerade personer. Utbildningen finansieras av arbetsgivaren samt Arbets- och näringsförvaltningen.

Länk

 

2. Lönesubvention

Vill du anställa en medarbetare, som har en stor del av sin lön med sig? Planerar du att anställa mer personal, men har svårt att hitta en tillräckligt yrkeskompetent arbetstagare? Då kan lönesubvention vara något för dig/er! Läs mera i länken nedan:

Länk

 

3. Läroavtalsutbildning

Man kan förvärva ny yrkeskompetens med hjälp av läroavtalsutbildning. Läroavtalet baserar sig på ett arbetsavtal för viss tid. Arbetsgivaren betalar lön enligt arbets- eller tjänstekollektivavtalet till den studerande. Till arbetsgivaren betalas utbildningsersättning för handledningen som ges på arbetsplatsen.

Länk

Gå till "Näringslivsnyheter"