VD:ns hälsning

1/2021

Visste du att de videon med rubriken ” mitt livs bästa beslut” vi publicerat under 2020 nu har sett över en miljon gånger? Visste du att kampanjen fick mest visningar i Nylands- Birkalands- och Egentliga Finlands- län.

Vi vill tacka de familjer och personer som ställt upp och delat med sig av egna erfarenheter och varför de valt att flytta till Kristinestad, att du har en personlig historia ger en enorm styrka till denna kampanj för att locka nya invånare till staden.

Så frågan blir: "blev det mer än bara några visningar av videorna?" Ja det blev det, för att belysa detta kommer vi att fortsätta med kampanjen. I 2 av de nya filmerna får vi träffa familjer som inte har någon tidigare koppling till Kristinestad, men som blivit inspirerade av våra filmer, tagit beslutet att bekanta sig närmare med Kristinestad och glädjande nog har de flyttat till staden.

Vi behöver fler invånare, det är vi alla överens om, men för att ta ett så stort beslut i sitt liv är det många många faktorer som ska stämma. Jobb, bostad, aktiviteter, nätverk, service, trygg uppväxtmiljö för barn, rikt kulturliv bara för att nämna några pusselbitar som ska falla på plats för att det ska vara möjligt att ta ett beslut att flytta. För att möta några av dessa behov finns det nu på stadens webbsidor samlat matnyttig information under rubriken ”flytta till Kristinestad”. Den infon som där samlats är mycket värdefull och kan hjälpa till när någon funderar på att ta ett beslut att flytta hit.

Det är positivt att se att vår kampanj lyckats så bra och jobbet med att marknadsföra Kristinestad fortsätter, men mycket jobb finns kvar. Det kan vi se när vi tar del av den senaste statistiken angående invånarantalet i staden. Men genom att vi lyfter upp allt det positiva med staden så hjälper vi alla till med att skapa en stark attraktionskraft för potentiella åter/inflyttare. Jobbet fortsätter och har du en bra personlig historia kom in till oss på näringslivscentralen och berätta mera.

kuva57

Angelique Irjala
verkställande direktör
Kristinestads näringslivscentral