Starta eget

business krs 3Det finns en hel del viktiga saker att ta ställning till då man ska starta ett eget företag. Vi hjälper och handleder dig genom hela startprocessen. Våra tjänster är helt och hållet avgiftsfria och naturligtvis konfidentiella.

Grundläggande frågeställningar

– Är din affärsidé livskraftig?

– Finns det en efterfrågan på din produkt/tjänst?

– Hur kan du ordna med finansiering?

– Har du ”företagaregenskaper”?

– Har du kunnande från din valda bransch och tillräckliga kunskaper för att driva ett eget företag?

Affärsidé

Vi på Näringslivscentralen hjälper dig att förädla din idé till en genomförbar affärsidé och handleder dig i planeringen av företagets verksamhet.

Boka tid till företagsrådgivaren

Affärsplan

I affärsplanen berättar du hur du tänker förverkliga din idé, du ställer upp klara mål för verksamheten och analyserar hur din marknad ser ut; konkurrens, prisnivå, efterfrågan.

LISSU är det verktyg vi använder för att göra upp en affärsplan. Med hjälp av detta verktyg kan du enkelt kommunicera med företagsrådgivaren via nätet. Tillgång till LISSU får du av företagsrådgivaren vid ert första möte.

Välj företagsform

Olika former av bolag har olika egenskaper, exempelvis då det gäller antal grundare, kapitalbehov, vinstfördelning och beskattning. Det är viktigt att tänka efter vilken form som passar just din verksamhetsidé bäst.

Registrera ditt företag

När du har valt förtagsform och namn samt slutfört de dokument som behövs för grundandet, så registrerar du företaget genom att göra en grundanmälan till handelsregistret. Från Näringslivscentralen får du, som etablerar ditt företag i Kristinestads kommun, en värdesedel på 320 € för att täcka registrerings- och bokföringskostnader som uppstår i startskedet.

Bokföring

Att ordna din bokföring är en av de första och viktigaste sakerna du ska göra som ny företagare. Skyldigheten att bokföra uppstår direkt företaget är grundat. Företagsrådgivaren förmedlar kontaktinformation till traktens bokförare.

Försäkringsbehov

Gå noga igenom vilka försäkringar ditt företag behöver. Kontakta ditt försäkringsbolag och använd deras expertis för att kartlägga behovet.

Övrigt att tänka på

– Behöver min verksamhet särskilda tillstånd eller anmälningar till myndigheter?

– Behöver jag ha lokaler för min verksamhet och vilka krav ställer min verksamhet på utrymmena?

– Är din idé sådan att du behöver skydda den genom ett patent eller varumärke?

Företagarens minneslista (PDF)

Företagstolken

Bekanta dig med företagstolken.

Ta kontakt

Anthony Hannus
företagsrådgivare
Tfn: 050 322 2986
E-post: anthony.hannus@krs.fi

kuva46