Startpeng

Startpeng är den vanligaste stödformen för en nyföretagare. Det är ett stöd som TE-byrån beviljar blivande företagare. Startpengen är en personlig och beskattningsbar inkomst. Den är avsedd att ge företagaren en inkomst under det första halvåret då man bygger upp sin företagsverksamhet. För att vara berättigad till startpeng ska företagandet vara på heltid och personen får inte samtidigt lyfta andra stöd.

Den blivande företagaren ska först kontakta företagsrådgivaren för att få tillgång till det nätbaserade dataprogrammet Lissu och där utarbeta en affärsplan för sin idé. Då förarbetet, inkluderande ekonomiska kalkyler, är gjorda fyller man i en ansökan om startpeng. Ansökan får du från företagsrådgivaren eller på adressen www.te-palvelut.fi. Till ansökan bifogas intyg över skatteskulder och eventuellt löfte om att få lån/offert från ett finansinstitut. Sedan reserverar du tid vid arbets- och näringsbyrån för en personlig intervju.

Beslutet om beviljande av startpeng görs i huvudregel först för sex månader. Startpeng kan fås ytterligare sex månader till efter en skild ansökan, så att stödet kan fås sammanlagt högst under 18 månader. Då måste det vara fråga om verksamhet som sysselsätter även andra personer eller enväxande produktionsverksamhet. Normalt kan en yrkesutövare få startpeng under sex månader. Observera att fortsättningsansökan om startpeng måste göras före den första sex månaders stödperiod slutar, för att beslutet om fotsättningen kan göras. Kom ihåg att vara ute tidigt om du tänker ansöka fortsätta startpeng innan den första stödperioden slutar.