Lokal aktionsgrupp

Landsbygdens utvecklings- och investeringsprojekt är en viktig del av landsbygdens utvecklingsarbete. I Vasa kustregionen fungerar Aktion Österbotten R.F. som främjar företagandet i regionen inom ramarna av LEADER-programmet.

Styrelsen för aktionsgruppen väljer ut de projekt som ska få stöd. NTM-centralen gör en laglighetsgranskning av projekten samt fattar stödbesluten.

Mera information

www.aktion.fi