Företagsstöd

Ansökningar om företagsstöd lämnas in till antingen ELY-centralen, enligt den enhet som handhar ifrågavarande stödområde, eller till den lokala aktionsgruppen beroende på företagets storlek och ansökans typ. Investeringsstöd är prövningsbaserat och stödbeloppet varierar enligt projektets karaktär.

Observera: Projektet får inte påbörjas förrän stödansökan är anhängig. Innan NTM-centralens finansieringsbeslut har kommit genomför sökanden åtgärden på sitt eget ansvar.

Nyttiga länkar

Statsrådets förordning om företagsstöd för landsbygden (80/2015)

Livsmedelsverkets Hyrrä-tjänst

NTM-centralens e-tjänster för företagsstöd

Business Finland

Yhyres

Aktion Österbotten