Etablerade företag

illustrationsbild 13

Ett livskraftigt företag behöver ständigt utvecklas för att kunna möta morgondagens efterfrågan. Företagsrådgivningen erbjuder även tjänster för den etablerade företagaren att uppdatera affärsplanen, planera marknadsföringen och utveckla sin verksamhet, konfidentiellt och utan kostnad.

Vår målsättning är att hjälpa redan etablerade företag att förbli livskraftiga och finna sina utvecklingsmöjligheter.

Internationalisering-checklista (PDF)