Företagstjänster

Kristinestads näringslivscentral öppnar dörren till det lokala näringslivet

Vi ger råd och stöd till befintliga och nya företag, hjälper till när företag ska grundas, främja frågor som rör kompetensutveckling och vill skapa ett bra företagsklimat i Kristinestads kommun. Vi arbetar med skolor och företag för att hjälpa vår ungdom att se sin egen potential. Vi fungerar också som en länk mellan näringsliv och samhälle och som ett forum där företag, politiker och tjänstemän kan möta varandra.

Vi hjälper dig att delta i Kristinestads affärsliv – oavsett om du vill skapa ett nytt företag eller utveckla din befintliga verksamhet. Våra tjänster är gratis för företag som är registrerade i Kristinestad. För företag som är registrerade i andra kommuner kostar våra tjänster 60 € + moms i timmen.

Välkommen!

Här kan du läsa om hur vi hanterar personuppgifter enligt GDPR (Registerbeskriving för kund- och företagsregistret samt nyhetsbrevet):

Registerbeskrivning (PDF)

Kristinestads näringsliv

Kärnan i stadens näringsliv utgörs av servicenäringarna, industrin samt jord- och skogsbruket. Stadsbornas företagsamhet är en styrka: de små och medelstora lokala företagen ser till att vardagen fungerar. Projekt inom energibranschen har förverkligats och kommer att förverkligas. Stadens näringslivscentral hjälper företagsfältet och dem som vill bli företagare och genomför olika projekt för att stärka näringarnas konkurrenskraft och öppna nya möjligheter.

Arbetsplatssufficiensen är en av de högsta i Österbotten. Dessutom pendlar många för att kunna bo och verka i den idylliska staden vars utmaningar är att bevara den mångsidiga näringslivsstrukturen och skapa nya arbetsplatser. Glädjande är att även unga och barnfamiljer finns bland återflyttarna och andra inflyttare. Företagsamhet, generationsväxlingar och arbetsplatser som frigörs genom pensioneringar skapar nya sysselsättningsmöjligheter i staden.

Staden har många attraktionsfaktorer såsom bra utbildningstjänster och övrig basservice inklusive hälsocampus, mångsidiga fritidstjänster och en livlig föreningsverksamhet. Målet är välbefinnande och livsglädje för stadens invånare. Cittaslow-medlemskapet som beviljades 2011 var ett erkännande för stadens anda och livskvalitet.

Cittaslow-filosofin poängterar ett fullvärdigt liv, utan stress och jäkt med respekt för det lokala och hållbara lösningar. Du kan ofta promenera eller cykla till arbetet. Om du åker bil till arbetet behöver du inte köra i rusning och parkeringsplats är alltid lätt att hitta.

Cittaslow-filosofin har blivit ett naturligt utvecklingsredskap för staden. Det gemytliga livet fortsätter liksom även utvecklingen.