Kristinestads näringslivscentral

co worker

Näringslivscentralen ger rådgivning åt ortens företag och personer som planerar att bli företagare. Näringslivscentralen hjälper också till med informationsförmedling och kontakter till olika myndigheter, organisationer och samarbetspartners.

Målet med Näringslivscentralens verksamhet är att arbeta för nya etableringar och stärka de företag som finns i kommunen och verka för ett gott företagsklimat. Vi erbjuder våra tjänster kostnadsfritt och med största möjliga konfidentialitet.

Näringslivscentralen kan bevilja en Värdesedel (320 euro) åt nya företagare i samband med grundandet av företaget, den är avsedd för bokföringsbyråns kostnader i samband med företagsbildningen och i sammanhanget nödvändig rådgivning och konsultering. Värdesedeln kan även beviljas åt befintliga företag som anlitar NTM-centralens konsulteringsprodukter.

Kristinestads Näringslivscentral Ab ägs till fullo av Kristinestads stad och det är en bra grund för att verksamheten ska kunna fungera som en länk mellan kommun, politiker och näringsliv.

Näringslivscentralen finns på adressen Skolgatan 3.

Vi fokuserar på

Nyföretagande

Vi erbjuder rådgivning och handledning vid företagsstarten.

Etablerade företag

Vi erbjuder våra företag råd och stöd i sin verksamhet.

Kompetensutveckling

Vi arbetar för att utveckla det egna kunskapskapitalet i företaget.

Nätverk

Vi står till tjänst med ett brett och utvecklat nätverk, lokalt, regionalt och nationellt.

Ägo- och generationsskiften

Vi handleder och fungerar som kontakt till experter på området.

Etableringar

Vi hjälper till med mark och lokaler, kontakter m.m.