JobCenter - uppsökande verksamhet

JobCenter är en ungdomsverkstad utan väggar och verksamhetsområdet täcker hela Syd-Österbottens kustregion (Kristinestad, Närpes, Kaskö samt Korsnäs).

Målet är att öka möjligheten till utbildning, yrke och sysselsättning. JobCenter ger ett mångprofessionellt stöd för att hitta individuella lösningar till studier och jobb samt till ett helhetsmässigt välbefinnandet. Genom individuell handledning kan JobCenter hjälpa personer att aktivt främja sin utvecklings- och inlärningsprocess. Handledarna i JobCenter hjälper ungdomar i åldern 15-29 att förverkliga sina framtidsplaner

JobCenter erbjuder också uppsökande service åt ungdomar 15-29 år som har Kristinestad, Närpes eller Kaskö som hemkommun.

 

Kristinestad
Sjögatan 47
64100 Kristinestad

Päivi Isuls, verksamhetsledare/uppsökande ungdomsarbetare
päivi.isuls@krs.fi
Tel: 040 538 1700

Jessica Bårdsnes, handledare, ungdomsenheten
jessica.bardsnes@krs.fi
Tel: 040 738 8201

 

Närpes
Närpesvägen 4
64200 Närpes

Britt-Helen Senkas, handledare,ungdomsverkstad
britt-helen.senkas@krs.fi
Tel: 0400 36 4036

Åsa Aspelin, uppsökande ungdomsarbetare
asa.aspelin@krs.fi
Tel: 040 511 3070