Företagstolken

I företagstolken hittar man guider, arbetsböcker och kalkyleringsprogram för företagets administration och för att självständigt kunna sköta ekonomin och marknadsföringen. Vidare innehåller Företagstolken en del gällande grundandet av ett företag, i vilken grundandet av företaget förverkligas på rätt sätt genom att man förbereder sig för att undvika grynnor, felskär och problem.

Företagstolken