Vi söker två sjukskötare till Kristinahemmet

08.01.2021

Vård- och omsorgscentralen i Kristinestad är en central som aktivt strävar framåt.

Centralens verksamhet är under förvandling och strävar till ett mångprofessionellt samarbete inom vård- och omsorgens alla enheter. Närheten mellan de olika enheterna och dess sakkunniga ger positiva möjligheter till utveckling.

Den som trivs med förändring skapar framtiden, kom och skapa din!

Följande befattningar lediganslås att sökas:  

2 Sjukskötare 100% till Kristinahemmet, tillträde 1.2.2021 eller enligt överenskommelse. Till ena befattningen hör uppgiften som biträdande avdelningsskötare. Tidigare inkomna ansökningar tas i beaktande. Behörighetskrav är sjukskötare enligt Lag om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården. Tilläggsskolning inom ledarskap räknas som merit för biträdande avdelningsskötarbefattningen. Närmare uppgifter ger avdelningsskötare Riitta Palmberg tel. 040-159 0505.

Ansökningstiden utgår 27.1.2021 kl. 15:00.

Sök via Kuntarekry


Lediga vikariat finns inom enheterna samt hemvården.
Om du är intresserad av vikariat inom vårdarbetet, kontakta chef för vårdarbete: Elisabeth Sjöberg, tel. 040-5131072, elisabeth.sjoberg@krs.fi.


All personal anställs av vård- och omsorgscentralen med primär arbetsplats angiven men arbetsplatsen kan vid behov ändras i takt med att verksamheten utvecklas. Arbetstid och löneförmåner enligt kommunala allmänna arbets- och tjänstekollektivavtalet. Samtliga sökande bör uppvisa goda kunskaper i det inhemska språk som inte är sökandes modersmål och före tillträdandet av befattningen förete friskhetsintyg. Uppgiften kräver vaccinationsskydd i enlighet med smittoskyddslagens 48 §. Prövotiden är 6 månader. Sedvanliga ansökningar sändes under adressen: Vård- och omsorgscentralen i Kristinestad, Vård- och omsorgsdirektören, Lappfjärdsvägen 10, 64100 Kristinestad. Ansökningstiden utgår den 27.1.2021 kl 15.00.  

Kristinestad den 8.1.2021
Vård- och omsorgsdirektören

Gå till "Näringslivsnyheter"