Vi söker en sjukskötare till hemvården

11.01.2021

Vård- och omsorgscentralen anställer 1 sjukskötare till hemvården, tillträde 1.2.2021 eller enligt överenskommelse. Behörighetskrav är sjukskötare enligt Lag om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården.

Sökanden anställs av vård- och omsorgscentralen med primär arbetsplats angiven men arbetsplatsen kan vid behov ändras i takt med att verksamheten utvecklas. Arbetstid och löneförmåner enligt kommunala allmänna arbets- och tjänstekollektivavtalet. Samtliga sökande bör uppvisa goda kunskaper i det inhemska språk som inte är sökandes modersmål och före tillträdandet av befattningen förete friskhetsintyg. Uppgiften kräver vaccinationsskydd i enlighet med smittoskyddslagens 48 §. Prövotiden är 6 månader. Sedvanliga ansökningar sändes under adressen: Vård- och omsorgscentralen i Kristinestad, Vård- och omsorgsdirektören, Lappfjärdsvägen 10, 64100 Kristinestad.

Ansökningstiden utgår 27.1.2021 kl. 15:00.

Sök via kuntarekry

Tilläggsuppgifter ger avdelningsskötare Britt-Marie Kaarre, tel. 040 545 8092.

Gå till "Näringslivsnyheter"