Ungt företagande

ungforatagsamhet

 

Ung Företagsamhet rf (UF) har som mål att främja en företagarmässig attityd och aktiv verksamhet bland unga i Finland genom att öka de ungas kunskap om företagsamhet, företagsamhetserfarenheter, arbetslivsfärdigheter och kontroll över den egna ekonomin.

UF fungerar i samarbete med YES-nätverket. Genom samarbetet finns det tillgång till fortbildning och rådgivning som stöder UF-programmen i hela landet. Kristinestads näringslivscentral är en aktiv part i det regionala YES-nätverket och samarbetar med skolorna för att utveckla de ungas entreprenörskap.

YES-aktörerna ordnar lärarskolningar i UF-program, ger råd vid ibruktagande av programmen och hjälper hitta volontärer till UF-programmen. YES-aktörerna ordnar också regionala evenemang i samband med UF-programmen; ett exempel är UF-mässorna där man väljer ut de bästa UF-företagen till finalen UF Våga vara företagsam. Läs mera: YES-Österbotten.