Utvecklande av potatisbranschen

Film om potatissäsong i Kristinestad

 

 

 

Målsättningen med projektet är att stärka potatisbranschens utveckling, imagehöjning och skapande av profil samt branding av potatisnäringen. Projektet finansieras av Österbottens förbund och pågår året till slut.

Projektet skall lyfta upp potatisen som en lokal matvara och sammankoppla potatisen med Slow Food-konceptet genom en imagehöjning för att betona de fina råvaror vi har på vårt område.

Projektet är avslutat.