TalentScout

I Talentscout kommer vi att arbeta med att locka arbetstagare till regionen de kommande två åren. NTM-centralen i Österbotten har beviljat oss finansiering för projektet Talent Scout vars målsättning är att öka regionens kompetensbas, tillgång till kompetent arbetskraft, göra det smidigt och attraktivt för in- och återflyttare att fatta beslut om etablering samt stärka de regionala, riksomfattande och internationella nätverken. Förutom attraherandet av arbetskraft kommer projektet även att fokusera på att öka ungdomars medvetenhet om framtidens karriärmöjligheter i regionens företag. Detta projekt genomförs i samarbete med Jakobstad. Anthony har utsetts till projektledare och han jobbar med Talent Scout fr.o.m 1.10.2019.

Vi kommer att i samarbete med Jakobstad delta i rekryteringsevenemang och representera regionen tillsammans med regionens företag. Är ni intresserade av att komma med på något av dessa evenemang? I så fall ta kontakt med Anthony

Om du har idéer, frågor eller möjligheter till samarbete kring hur tillgodose arbetskraftsbehovet på både kort och lång sikt, ta kontakt med Anthony på anthony.hannus@krs.fi eller 0503222986