Strategiskt entreprenörskap i framtidens företagande (SEFF)

Strategiskt entreprenörskap i framtidens företagande (SEFF)

Genom projektet vill vi utveckla forsknings- och innovationsmiljön i företagen i Sydösterbotten, denna utveckling ska bygga på ett kontinuerligt samarbete med yrkesutbildningen samt utbildningsenheter på andra och tredje stadiet.

En modell som bygger på ett samarbete mellan utbildningen och näringslivsbolagen som klar motor leder till ett effektivt sätt att arbeta. Även nya innovationer hittar lättare sin form när ett klart samarbete mellan dessa är etablerat och vi kan tillsammans utveckla dessa så att näringslivet hittar nya vägar att gå i sin utveckling. Vi vill se på dessa frågor genom ett uppsökande arbete först hos företag för att skapa oss en klar bild av vilka behov och framtidsvisioner och utvecklingsbehov de har.

Projektet finansieras av Österbottens förbund

Projektledare:

Anthony Hannus
Tel 040-5311734

anthony.hannus@krs.fi