Framtidens natur- och ekoturism

Projektet är ett samarbete mellan Karlebyregionen, Jakobstadsregionen, Kaustbyregionen och Sydösterbotten. Projekttiden är 1.11.2016-31.12.2017. Projektet finansieras av Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014-2020. 

Projektets övergripande syfte är att bidra till utvecklingen av en landsbygd som är attraktiv för turister, både nationella och internationella, i samarbete med områdets utvecklingsbolag, turistorganisationer, föreningar och företagare.

Målsättningen är att utreda förutsättningar för natur- och ekoturismen i projektområdet. I samarbete med områdets turistorganisationer och Visit Finland (enhet inom Finpro ry), vars uppgift är att främja turismen i Finland önskar projektet kartlägga potentiella framtida kunder för natur- och ekoturismen i projektområdet.

Projektet ska kartlägga befintliga och potentiella turismaktörer, med möjlighet och vilja att ingå i ett gemensamt nätverk för natur- och ekoturismen i området. Avsikten är att man genom utredningen skall definiera aktörer och tjänsteproducenter, deras aktuella produkturval, deras behov av produktutveckling, utbildning, försäljnings- och marknadsföringskanaler och finansiering med fokus på natur- och ekoturism. Projektet önskar därmed identifiera såväl befintliga och potentiella aktörer inom naturturismen och speciellt önskar man med projektet kunna utifrån dessa naturturismaktörer även finna de aktörer som har förutsättningar och intresse för att utveckla sin verksamhet inom ekoturismen.

Clara Kankaanpää har inom ramen för sina studier vid yrkeshögskolan Novia utfört intervjuer bland turistföretagare i Sydösterbotten om hur de ser på hållbar turism och ekoturism samt om det finns intresse för ekocertifiering. Examensarbetet heter Ekoturism i Sydösterbotten och kan läsas här. 

Mer information:

Mila Segervall
tel 040-5258523
mila.segervall@krs.fi

 

Projektet har avslutats 31.12.2018