Ett planerat ägarskifte

Gott förarbete underlättar ägarskiftet

Företagaren har ofta en gedigen kunskap från sin bransch och om de egna produkterna men affärsverksamhetskunskapen kan vara bristande. Om företaget står inför ett generations- eller ägarskifte behöver man oftast utomstående rådgivning för att kartlägga försäljningsskicket och i koordinering av praktiska åtgärder. I det nyligen startade ”Ett planerat ägarskifte”-projektet säkerställer man ett smidigt ägarskifte genom att skapa ett gemensamt servicekoncept för utvecklingsbolagen i Österbotten.

Projektet, som finansieras av landsbygdens utvecklingsprogram, genomförs av Vasaregionens utveckling Ab VASEK, Jakobstadsregionens utvecklingsbolag Concordia Ab och Kristinestads näringslivscentral Ab. Projektet som startat i april 2017 pågår till slutet av 2019.

Projektledare:
Timo Vauhkonen
Tel 040 5073342
timo.vauhkonen@krs.fi