Backoffice för turismbranschens randområden

Backofficeprojektet är ett tvåårigt samarbetsprojekt mellan Concordia och Kristinestads näringslivscentral, 1.8.2016-31.7.2018. Projektet stöds av Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014-2020.

Det övergipande syftet är att stärka Jakobstadsregionen och Sydösterbotten och dess turismaktörer, höja intresset för branschen samt identifiera sättet att positionera oss i förhållande till större aktörer i regionen.

Genom att knyta företagen till nätverk lokalt, regionalt och samregionalt och därifrån upp till nationella aktörer, skapar Backofficeprojektet bättre verksamhetsförutsättningar för företagen och en grund för tillväxt. 

Visionen är en attraktiv helhet som ger synlighet och besökaren orsak att stanna längre.

Projektet ska bygga nätverk samt etablera mötesplatser och forum som förbättrar förutsättningarna för entreprenörer och företag att samarbeta gränsöverskridande. 

Material från projektet

Inom ramen för projektet har utbildningar hållits. Här finns material från dem.

Facebook och instagram för företagare

Fem orsaker till varför du måste använda video

Ta betalt - prissättning

 

Mer information:
Mila Segervall
Tel 040-5258532
mila.segervall@krs.fi

 

Projektet har avslutats 30.10 2018