Projekt

Näringslivscentralen innehar en central koordinerande roll i Kristinestads näringsliv och i projekt som ämnar att utveckla näringslivets verksamhetsförutsättningar. Bolagets roll i projektverksamhet kan indelas följande:

- Av näringslivscentralen förvaltade projekt som finansieras med särskild finansiering

- Kommunal medfinansiering som näringslivscentralen beviljar till åtgärder inom projekt som förvaltas av andra organisationer

- Näringslivscentralen deltar i olika projekt utan finansieringsandel som samarbetspartner, som styrgruppsmedlem eller i andra uppgifter