Näringarna

illustrationsbild 6

 

Näringsstrukturen i kommunen 2015:

Primärnäringarna: 12,0%

Industri : 16,2%

Service: 70,7%

Jordbrukets, skogsbrukets och fiskets andel utgör därmed 12 %, servicenäringarna sysselsätter över 70 % % och industrins andel är dryga 16 % av arbetsplatserna. Näringslivet i regionkommunen erbjuder också i allt större utsträckning nya arbetsplatser och företagsmöjligheter.

Primärnäringarna

Till kommunens primärnäringar räknas jordbruk, husdjursskötsel, trädgårdsodling, skogsbruk och fiske. Den sysselsättande effekten av dessa beräknas vara 12 %.  I Kristinestad odlas 70% av landets matpotatis på drygt 2200 hektar. Kristinestads kommun producerar årligen ungefär 30% av hela landets totatla potatisproduktion.

Industri

Industrinäringen svarar för dryga 16 % av arbetsplatserna. Livsmedelsindustrins huvudsakliga produktionsinriktning är potatisodling och vidareförädling i anslutning till den.

Viktiga branscher är metallindustrin och träförädling med ca 770 industriarbetsplatser. Det finns högteknologiska företag, där det teknologiska kunnandet är på högsta nivå. Inom metalltillverkningen och träförädlingen finns det också ett mångårigt kunnande och högkvalitativa produkter för både nationell och internationell marknad.

Service och turism

Turismens betydelse har fortsättningsvis ökat. Staden som grundades år 1649 skapar med sin traditionsrika trähusidyll samt sina smala gränder och gator en atmosfär från 1800-talet. Det vita rådhuset, kyrktornen och väderkvarnarna i stadens silhuett välkomnar besökaren. Förutom sommarmarknaden, som lockar 50.000 besökare, är staden också känd för sin Mikaelimarknad och Kyndelsmässomarknad samt Gammaldags torgdag som ordnas i september. Ännu idag kommer man från när och fjärran till marknaderna för att göra uppköp i Kristinestad. I centrum finns bra parkeringsmöjligheter för besökarna.

Den rikliga semesterbosättningen ger liv åt Kristinestads gatubild speciellt under april-september samt större högtider. Också de andra årstiderna erbjuder besökarna harmoniska upplevelser, staden besöks av turister under alla årstider. På torget kan du känna småstadens puls. Inkvartering och matplatser finns för varje smak och om du vill bekanta dig närmare med något kan du beställa guidning. Mer information får du från turistbyrån och www.visitkristinestad.fi