Lediga industritomter

Information om ledig industrimark på detaljplaneområde, där marken ägs av Kristinestad, hittar du i de bifogade pdf-filerna.

Tilläggsinformation angående industritomterna fås från Tekniska centralen, Lantmäteri-ingenjör Emilia Grannas emila.grannas@krs.fi eller tfn, 040 354 7772

Vid ärenden angående pris, reservering och köp bör man kontakta Förvaltningscentralen, förvaltningschef Dan-Anders Sjöqvist, tfn 06-221 6230,dananders.sjoqvist@krs.fi

Ledig industrimark karta

Ledig industrimark allmänt